040-269229

Ngbg-hjältar, tack alla medverkande!

Ngbg-hjältar

Opslået af NGBG på 9. september 2017

Nedräkning till NGBG Gatufest 2017 / Count down to NGBG Street Party 2017

Fakta / Stats

  • 150 kulturaktörer / 150 culture participants 
  • 800 + personer engagerade / more than 800 people engaged 
  • 22 scener / 22 scenes
  • 8 lokala bryggerieer / 8 local breweries
  • 8 lokala mataktörer / 8 local food participants
  • 1 barnområde NGBG KIDS i Gullängsparken / one area dedicated for kids
  • 70 m konstplank / 70m grafiti fence

NGBG.SE

Karta NGBG / Map over the area

Pressmeddelande: Eroom deltar i en nationell solutmaning som startar i Skåne / Press release: Eroom is joins a national solar pledge that starts in skåne

Read the press release here

Eroom har skrivit under att fram till 2020 öka produktionen av förnybar solcellsenergi med 200% från 100kW till 3ookW (ca 300 000kWh)

Eroom är nu stödföretag till Naturskyddsföreningen / Eroom is now a partner to a nature protective organization

Vi vill stödja företag, leverantörer samt organisationer som arbetar för en mer hållbar värld och har nu valt att bli stödföretag till Naturskyddsföreningen som vi tycker gör ett mycket bra arbete med miljö och djur / We want to support companies, partners and organisations that contribute to a more sustainable world and have now chosen to become a support company to Naturskyddsföreningen

Link to Naturskyddsföreningen:

http://www.naturskyddsforeningen.se

Datum: 2 April, 2017

Köper endast fossilfri el av EON och sparar 486ton CO2 år / We now buy fossil free electricity from EON and save 486ton CO2 yearly

Från och med nu är all el vi köper fossilfri, sparar 482ton koldioxid per år / From now on all electricity we buy is hydro powered and we now save 482ton carbon dioxide yearly

Gatufesten NGBG återvänder i september! / The NGBG Street Party is recurring again in september!

Reat about it here

Ngbg gatufest igen

Vi är oerhört glada för att den uppskattade gatufesten skall bli av igen. Inom två veckor påbörjas planeringen..

We are extreemely happy that the popular street party will occur again. Within two weeks the planning begins..

4:e solcellsanläggningen driftsatt / Our 4th solarpark is now in production

Viken härligt känsla att pumpa in förnybar el i fastigheten, det ska det bli mer av. Total produktion i drift är nu 95 000kWh/år! / What a great feeling to “pump” in renewable electricity in our building. Our total production is now 95 000kWh

DCIM100MEDIADJI_0029.JPG

DCIM100MEDIADJI_0029.JPG

DCIM100MEDIADJI_0028.JPG

DCIM100MEDIADJI_0028.JPG

DCIM100MEDIADJI_0031.JPG

DCIM100MEDIADJI_0031.JPG

DCIM100MEDIADJI_0032.JPG

DCIM100MEDIADJI_0032.JPG

Ny vägg i Svedala / New wall in Svedala

Här delar vi upp en lokal till två och hyresgäst blir Svedala Cargo, en befintlig hyresgäst som expanderar / Here we are dividing one space into two and our tenant is Svedala Cargo a current tenant expanding their businessWallSvedala

WallSvedala2

Vi välkomnar vår nya hyresgäst LP Gas till Bjurögatan 48 / We welcome our new tenant LP Gas to Bjurögatan 48

Efter ett år av planerande kan nu Kent, ägare av LP Gas börja sälja gas utmed Bjurögatan 48

After one year of planning now at last Kent, the owner of LP Gas, can start selling gas on Bjurögatan 48
unknown

Vår 3:e solcellsanläggning på 15 500kWh/år klar på N Grängesbergsgatan 26 / Our third solar plant producing 15 500kWh/year on N Grängesbergsgatan 26 delivered

Tillsammans med E.ON har vi monterat vår tredje solcellsanläggning. Det känns fantastiskt kul att kunna bidra med förnybar energi i innerstaden.

Together with E.ON we have now installed our third solar plant. It really feels great to be able to contribute with sustainable energy in the city.

unknown-10

unknown-11

unknown

Ny solcellsanläggning på 50 000kWh/år på Bjurögatan 48 / New solar panel system that will produce 50 000kWh/year on Bjurögatan 48

Nu har vi installerat vår 2:a solcellsanläggning och detta är även den största. Anläggningen täcker förbrukningen av hushållsel för ca 20 lägenheter. Detta är en bidragande faktor till vårt mål att uppnå våra långsiktiga hållbarhetsmål

Now we have installed our second solar panel production site and it will produce the equivalent of the average consumption of electricity in 20 appartements on a yearly basis. This is a good step towards fulfilling our long term sustainability goals.
unknown-3

unknown-6

unknown-9

unknown-8

unknown

Ny frärrvärmeanläggning på Aspötatan 1 / New thermal heating system installed on Aspögatan 1

Nu äntligen får våra hyresgäster lite värme. Givetvis köper vi endast förnybar fjärrvärme som säkerställer att våra fastigheter genererar noll utsläpp av växthusgaser!

Now, at last our tenants can get some well needed heat. We have, of course, ordered heating that is guaranteed not to add to the global heating!

unknown-2unknownbild1bild2

unknown

Konsfabriken hade vernisage / The art factory had an exhibition

En av våra hyresgäster Konstfabriken hade vernissage på N Grängesbergsgatan vilket vi inte ville missa och vilka fantastiska bilder de har gjort

One of our tenants “The Art Factory” had an exhibition that we did not want to miss. I thought that the drawings were incredible.unknown-7

unknown-6

Förbereder för solcellanläggning nr 2/ Preparing for solar plant nr 2

Här lägger vi om 900kvm tak så att vi har ett nytt tak under vår nya solcellsanläggning som skall monteras på måndag!

Here we are preparing the roof for our second solar plant within one month. unknown-6

Nya parkeringsregler NGBG / New parking rules NGBG

Från och med en 1:a december har kommunen infört avgiftsbelagd/boendeparkering i hela industriområdet. Vi tyket att detta är bra på så sätt att massor av skrotbilar kommer att försvinna från området och lämna plats till boende, arbetande i området samt besökare till olika verksamheter på N Grängesbergsgatan.

Här kan ni läsa om vad som gäller

New parking rules on N Grängesbergsgatan / Västanforsgatan with start dec 1 2016. We think this is positive due to the amount of wrecked cars that are permanently parked on the street. This will leave space for residents, visitors and people working in the area. You will find answers to questions regarding what rules apply above.

Eroom förbinder sig att följa FN:s globala mål / Eroom pleges to follow The United Nations 17 Sustainability Global Goals!

Från och med idag kommer Eroom och dess dotterbolag att verka för FN:s globala hållbarhets mål. Vi kommer att matcha och prioritera våra investeringar samt handlingar efter FN:s mål i den mån det är möjligt. Vi kommer att prioritera hyresgäster som också förbinder sig att följa dessa mål. Vi som entreprenörer och fastighetsägare kommer att ta en tydlig ställning för detta framöver och successivt väva in det i vår verksamhet.

From today Eroom, with its daughter companies, will strive to fulfil The United Nations 17 Global Sustainability Goals. We will prioritize tenants that also pledge to follow these goals. One of the goals is that we from now on will write an abbreviation verion in english to include as manny as possible, (Goal nr 16 Peaceful and Including societies)

Läs här om FN:s globala mål

fn-global-goals

Idag känner vi oss extra stolta eftersom vi installerat vår första solcellsanläggning / Today we feel great because we have installed our first solar plant!

Som fastighetsägare så finns det vissa saker som känns bättre än andra. Att installera sin första solcellsanläggning efter att ha sett filmen “Before the flood”av Leonado di Caprio känns magiskt kul. Detta är vår första anläggning och vi kommer att installera ytterligare tre stycken varav en större innan året är slut! Denna anläggningen kommer att leverera ca 15,93kW (15 500kWh/år). Större anläggningar är på gång.

Some days just feel better than others. To be able to install solar cells after watching the documentary “Before the flood” with Leonardo di Caprio feel majestic.This is our first plant and we will install three more before next year. This plant small and will deliver approximately 15,93kW (15 500kWh/år) on a yearly basis. Much larger plants are in the planning.

unknown-3

unknown

unknown-2

unknown

ngbg äntligen klotterfritt!

I dag påbörjades arbetet med att sanera/måla det sista nedklottrade huset på N Grängesbergsgatan.

unknown-7 unknown-8 sista

Hoppapalooza årliga ölfestival

I lördags var det ölfestival på ngbg där det bjöds på mer än 100 sorters närproducerad öl. Mer information finner ni här South Plains Brewing Company

Unknown-8 Unknown-9 Unknown-10 Unknown-7

Aspögatan 1 våning 2 allt fram till nu uthyrt och nu sista etappen

Vi har nu avslutat och hyrt ut vara otroligt populära lager på vån 2 och skall nu påbörja sista etappen där vi bygger ytterligare 6 lager på mellan 177-300kvm.

Unknown Unknown-1 Unknown-2 Unknown-3 Unknown-4 Unknown-6 

GATUFEST PÅ NORRA GRÄNGESBERGSGATAN DEN 24:E SEPTEMBER!!!!

Gå in på ngbg.se och anmäl er!!!  Gör anmälan här!

Det här är en dag då alla grupper, föreningar i området som samarbetar får

möjlighet att lära känna andra på gatan och ges möjlighet att presentera det alla

håller på med i en form av gatufest.

Vi vill synliggöra den kreativitet och entreprenörsanda som finns i dessa

fastigheter, flytta ut verksamheterna på gatan och skapa en brokig gatufest där

alla som kan och vill ska få delta utifrån sina förutsättningar.

Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund kommer att hjälpa till och realisera

denna gatufest. Men vi kommer även bjuda in andra som stärker arrangemanget

och som är villiga att delta på de premisser som finns.

Grunden är att vi stödjer aktörer att genomföra aktiviteter, vi ska inte styra

projektet i traditionell mening utan vi ska stödja och facilitera arrangemang som

aktörerna längs gatan vill genomföra.

I samarbete med alla de verksamheter som finns längs med Norra Grängesbergsgatan

och närliggande kvarter kan de möten som uppstår fungera som en inkubator

för nya idéer och samarbeten.

  • Lokalt engagemang, gräsrot och tillsammans är centralt i projektet
  • Denna fest bygger på en hållbar framtid, socialt, ekonomiskt och miljö.
  • Återbruk, lokalproducerat, byta saker, loppis etc är viktiga ingredienser i projektet.

Datum: 13 July, 2016

Halva ovanvåningen på Aspögatan 1 klar

Hela nedanvåningen är uthyrd och nu också halva andra våningen och hyresgästerna flyttar in för fullt!

 

Unknown-1 Unknown Unknown-3 Unknown-2 Unknown-4

Datum: 9 May, 2016

Ny medarbetare på Eroom och Ngbg!

Många har noterat att det är mycket rent kring våra fastigheter sedan några veckor tillbaka. Anledningen till detta är att vi anställt Said för att ansvara för detta. Hitintills har han gjort ett fantastiskt arbete vilket vi och hela området är tacksamma för!!!

Unknown

Datum: 9 May, 2016

Fibern är framme i Östra Grevie!

Nu ska vi bara få den inkopplad.Unknown-1

Datum: 9 May, 2016

Ny elgrind i Svedala!

Vi har tillsammans med Agro Maskiner i Svedala installerat en ny elgrind till tomten för att öka säkerheten.

Unknown

Datum: 9 May, 2016

Lager på 2:A vån Aspögatan 1 under uppförande

Nu går det fort, vi håller redan på att bygga lager på andra våningen som vi redan har hyrt ut.

 

Unknown kopia 3 Unknown Unknown kopia Unknown kopia 2

Datum: 8 May, 2016

Nytt snickeri på Ngbg 26b!

Vi har fått ett nytt fint snickeri på Ngbg 26 och vi önskar dem lycka till!Unknown

3 000kvm nytt tak och plåt på N Grängesbergsgatan 26

Här lägger vi om taket nästan på hela byggnaden.IMG_2461

IMG_2460

IMG_2459

IMG_2400

IMG_2395

Förvärv av ny fastighet i hamnen

För att fortsättningsvis kunna hålla en hög service samt att kunna erbjuda våra hyresgäster ytterligare lokalalternativ har vi förvärvat en lagerfastighet i hörnan av Flintrännegatan/Aspögtan och Sturkögatan. Vi kommer att dela upp lagerlokalerna till mindre storlekar så att man kan hyra allt från 50kvm till 3 000kvm.

Vi har redan tagit emot massor av intresseanmälningar och räknar med att kunna leverera de första lagren under slutet av april månad 2016. Är ni intresserade av lager här så kan ni maila oss på leo@eroom.se
IMG_1072

Skärmavbild 2016-03-25 kl. 19.59.30

U7 före-1

U7 före-7

U7 före-9

U7 före-10

U7 före-26

U7 före-27

U7 före-29

Nytt tak och trädäck till 3st bikupor!

Vi har precis lagt nytt tak över en tredjedel av N Grängesbergsgatan 26 och förberett ett litet trädäck för 3st nya bikupor som är på gång.

Vi söker nu någon som vill drifta 3-4 bikupor på taket. Vi betalar för nya bikupor om det skulle behövas och även bisamhällen. Det finns ett hissrum i anslutning till taket där man kan förvara sina saker inlåst.

Kontakta Kwame Moore för visning av tak mm på kwame @ eroom.se eller 040-269229

IMG_1406

IMG_1407

Invigning AgroMaskiner i Svedala

Idag hade AgroMaskiner i Svedala invigning med massor av kunder. Ser lovande ut och vi önskar dem all lycka!!

IMG_1605

IMG_1607

IMG_1649

IMG_1611

IMG_1612

IMG_1613

IMG_1614

IMG_1615

IMG_1616

IMG_1617

IMG_1619

Vi installerar en ny stor port till vår nya hyresgäst i Svedala

Här ska en ny stor port upp för att komma ut med de stora jordbruksmaskinerna.

IMG_1268

IMG_1267

Ny däckverkstad i hamnen

Vi har sökt bygglov för en mindre däckverkstad i hamnen och den beräknas blir klar under kvartal 1, 2016.Skärmavbild 2015-12-13 kl. 12.36.57

Gasolstation på Bjurögatan 48

Vi har nyligen kommit överens med en ny hyresgäst om att upprätta en gasolstation på Bjurögtan 48. Om allt går som det ska så skall stationen stå klar innan sommaren 2016Skärmavbild 2015-12-13 kl. 12.01.04

Omvandling på N Grängesbergsgatan

Vi har på senare tid noterat ett stort tryck på gatan där ny aktörer söker lokaler för olika sorts verksamheter. En av våra hyresgäster som blomstrar ligger på Ngbg 26 och sysslar med grossistförsäljning av presentartiklar mm, kul att se det växa fram.IMG_0444

Vi monterar ny ventilation till Agroma Svedala

I februari beräknas verksamheten komma igång ordentligt och rekrytering samt ombyggnad sker nu löpande. Vi ser verkligen fram emot att se vår nya hyresgäst blomstra i lokalerna. Agroma Svedala kommer att sälja och serva nya och begagnade lantbruksmaskiner såsom skördetröskor, traktorer mm.

IMG_0439

IMG_0438

Målar golv till ny hyresgäst i Svedala

Vi vill samtidigt välkomna Agroma Holding AB som arbetar med försäljning och service av lantbruksmaskiner till Maskingårdens gamla lokalerer.
Här målar vi golv till utställningshallen.
Här kan ni läsa mer om Agroma och deras verksamhet: Agroma Nordväst hemsida

Svedala, 2167 kvm-8

Svedala, 2167 kvm-5

Svedala, 2167 kvm-4

IMG_0227

Ny uthyrningsbar yta i Östra Grevie

En yta som tidigare samlade skrot och sopor har vi nu avskärmat med staket och hyrt ut.IMG_0047

IMG_0048

IMG_0049

IMG_0050

Malmös 5:e populäraste gata!!!!!

Sydsvenskan frågade 120 personer från Malmös kultur-, krog-, butiks- och myndighetsliv att svara på frågan “Vilken gata i Malmö anser du vara den mest intressanta att idag starta en ny verksamhet på” 70 personer svarade och Ngbg kom på plats nr 5 före Bergstatan, Davidhalstorg, Norra Vallgatan, Regementsgatan, Östra förstadsgatan mfl!!!!

Detta är det bästa betyg ett område kan få anser vi och avspeglar många års arbete och alla positiva hyresgästers bidragande med värde till gatan.

Se webgrafik:
Karta över de populäraste gatorna i Malmö

Se artikel nedan:
http://blogg.sydsvenskan.se/dygnetrunt/2015/10/15/malmos-hetaste-gata-plats-5-norra-grangesbergsgatan/NGränsbergsgatan-1

Problem med varmvattnet på Västanforsgatan 21

En motor till varmvattnets blandningsventil har havererat och vi byter ut den inom kort.
Förhoppningsvis fungerar det nu på fredag den 4 september.

Kontorshotellet Bjurögatan 48 färdigrenoverat

Nu har vi äntligen blivit färdiga med renoveringen av hela 3:e våningen på Bjurögatan 48. Vi erbjuder 100 Mbit/s bredband och har målat, bytt kök, lagt nytt golv överallt, byggt ett nytt konferensrum, bytt belysning, helrenoverat två toaletter, rivit väggar, köpt nya möbler till väntrummet, monterat ett nytt larm. Information om hyror och ytor hittar ni under lediga lokaler.
R5 vån 3-7

R5 vån 3-8

R5 vån 3-1

R5 vån 3-6

R5 vån 3-3

R5 vån 3-4

R5 vån 3-10

R5 vån 3-9

Ny station i Östra Grevie klar i november 2015

Arbetet är i full gång och beräknas vara klart i november 2015. Extra glädjande för oss då man på 10-15 min kan ta sig från Malmö med tåg till våra lager i Östra Grevie som ligger ordagrant ett stenkast bort.
Läs här om projektet som är budgeterat till ca 500milj:
Tafikverket information om Trelleborgsbanan
Skärmavbild 2015-08-08 kl. 10.47.34

Från Skitch

Ölfestivalen på Ngbg Hopapalooza blev en succé

Den 1:a augusti anordnade våra hyresgäster, South Plains Brewery, Lilla Ölfabriken med flera en välbesökt ölfestival på vår parkering på Norbergsgatan 24. Vädret var strålande och öl från microbryggerier från Malmö med omnejd flödade.
Mer än 500 personer gjorde dagen fulländad, det bjöds på god mat, livemusik och givetvis massor av närproducerad öl.
Sådana här initiativ vill vi bara ser mer av!
Lite länkar från bla Sydvenskan:
Blogg Sydsvenskan
En kul presentationsfilm från 2014

24

11846411_10153268617584934_25168304_n

2

IMGP5497

IMGP5393

20

11846148_10153268617339934_687734979_n

IMGP5351

Ny detaljplan i hamnen, Rönnskär 5

Vi har äntligen fått igenom en ny detaljplan i hamnen på fastigheten Malmö Rönnskär 5 med adress Bjurögatan 48. Den nya detaljplanen innefattar numera go-cart och motorsporter inomhus, småindustri och kontor.Skärmavbild 2015-08-06 kl. 22.29.10

Vi välkommnar en ny hyresgäst i Svedala

Den 1:a augusti flyttade Ali in i en av våra fastigheter i Svedala. Lokalen är på 617kvm och har en travers som löper genom hela hallen. I dag kom leveransen av första maskinen. Vi har byggt en ny toalett och kontor för honom och önskar honom lycka till med sin verksamhet.IMG_1042

IMG_1044

IMG_1037

IMG_1036

IMG_1039

DJI_0122

DJI_0072

Datum: 25 July, 2015

Här bryggs det ekologisk öl!

Vid en runda i husen noterar vi hur det jäser för fullt hos våra två bryggerier.
Lilla Ölfabriken och South Plains Brewing och flera andra bryggerier kommer att ha en ölfestival den 1 augusti på Norbergsgatan 24.

Där har ni möjlighet att komma och smaka på lokalt producerad öl från Ngbg, klicka på länken för mer information.
Hoppapalooza Beer Fest!IMG_0873 (2)

IMG_0876 (2)

IMG_0877 (2)

IMG_0874

Datum: 25 July, 2015

Lilla Ölfabriken kör med elbil!

Vi har noterat att flera av våra hyresgäster har köpt elbilar! Detta tycker vi är mycket glädjande och bjuder givetvis på elen!
Här står Patrik, ägare bla till Lilla Ölfabriken, stolt bredvid sitt nya miljövänliga transportalternativ.IMG_0868

Datum: 12 July, 2015

Bygglov för ett nytt gatukök på Ngbg 20

Vi har för någon månad sedan fått bygglov på ett nytt gatukök som vi har för avsikt att bygga om något år. Vi vet forfarande inte vilken inrikting av mat som ska serveras och söker intressenter för att driva köket.Skärmavbild 2015-07-13 kl. 08.23.37

 

Datum: 12 July, 2015

Illustration Ngbg 19 med skyltfönster

Ett utkast på hur N Grängesbergsgatan 19, Spelet 12 skulle se ut med skyltfönsterSkärmavbild 2015-07-13 kl. 08.20.50

 

Datum: 11 July, 2015

Trafikflöde / reklamplats utanför Svedalafastigheten

Skulle ni vara intresserade av att synas här kan ni kontakta oss på 040-269229

Från Skitch

Datum: 10 July, 2015

Ny belysninge på Ngbg 20-26

Vi har precis blivit färdiga med uppsättning av belysning på N Grängesbergsgatan 20 och 26.Unknown Unknown-3 Unknown-1 Unknown-2

Datum: 10 July, 2015

Ny Eroomskylt i Svedala

Vi har idag satt upp en Eroom skylt på fasaden som vätter mot E65:an. Vi ser det som en fin reklamyta då 3,3milj fordon passerar varje år eller 276 000 i månaden eller 9 200 om dagen.Unknown Unknown-1 Unknown-2

Datum: 25 June, 2015

Pågens plank blommar!

Skärmavbild 2015-07-20 kl. 23.17.04Pågens plank i korsningen N Grängensbergsgatan / Norbergsgatan fullkomligt exploderar av grönska nu efter att de monterat automatisk bevattning. Före och efter!!!!Photo.jpg
Härligt att se hur en fastighetsägare kan bidra med värde till staden på ett miljövänligt sätt och samtidigt få bort klottret som inte alla uppslattar!Unknown-1

Unknown

Datum: 31 May, 2015

Ny trappa och entré på Ngbg 19

IMG_5461MFR möbler har i veckan fått en ny trappa och entréparti till sin lokal.IMG_5462

Datum: 17 May, 2015

Nyförvärv i Svedala

Den 6 maj köpte vi ett bolag med 2 fastigheter, 3 byggnader med 7 lokaler om 5 500kvm i Svedala. Fastigheterna ligger strategiskt utmed E65:an med ett ypperligt skyltläge och här hyr vi ut enkla moderna industrilokaler i en expansiv kommun.

244996-28

244996-29

244996-50 kopiera.Screen Shot 2015-05-17 at 10.55.46

Unknown-4

Unknown-1

Unknown-2

Unknown-3

Unknown

Screen Shot 2015-05-17 at 10.07.06

Datum: 14 May, 2015

Nya skyltfönster på Ngbg 26

Vi har nu installerat 6 st nya skyltfönster på N Grängesbergsgatan 26Unknown-1Unknown

Datum: 14 May, 2015

Street Art på Västanforsgatan 21, södra fasaden

Vi har nu fått en Street Art målning på förskolans gavel!Unknown

Eroom medlem i BID Sofielund

logga

Eroom Förvaltning är numera medlemmar i Fastighetsägarna BID (Business Improvement Development)  Sofielund.

Fastighetsägare BID Sofielund bildades 3 september 2014. Vi är en förening med ett 20-tal medlemmar, fler är på väg in. Tillsammans med boende, staden, föreningar, företag och verksamheter i hela Sofielund vill vi fortsätta utveckla Sofielund till en attraktiv del av Malmö, som alla kan känna stolthet över.  Fastighetsägarna väljer att med sin medverkan ta ett stort ansvar genom att bidra ekonomiskt till verksamheten. I vår förening är alla välkomna som äger hyresrätter, bostadsrättföreningar, lokaler, byalag, företag och en del verksamheter. Vi ska bidra till en positiv utveckling, skapa långsiktigt trygghet för att öka den kollektiva styrkan och området ska präglas av en seriös fastighetsförvaltning.

Läs mer om BID: www.bidsofielund.se

Datum: 8 March, 2015

Utemiljön är klar på förskolan

Unknown

I dagarna öppnades hela förskolegården på Gullängens förskola, efter många
månader av beslutsfattande, utredningar, efterföljande saneringar och återställande
av kullar, cykelslinga och redskap i denna ”vilda del” av förskolegården.

Aktuellt