040-269229

Utemiljön är klar på förskolan

Unknown

I dagarna öppnades hela förskolegården på Gullängens förskola, efter många
månader av beslutsfattande, utredningar, efterföljande saneringar och återställande
av kullar, cykelslinga och redskap i denna ”vilda del” av förskolegården.

Page 21 of 21
1 17 18 19 20 21

Aktuellt