040-269229

Gatufesten NGBG återvänder i september! / The NGBG Street Party is recurring again in september!

Reat about it here

Ngbg gatufest igen

Vi är oerhört glada för att den uppskattade gatufesten skall bli av igen. Inom två veckor påbörjas planeringen..

We are extreemely happy that the popular street party will occur again. Within two weeks the planning begins..

Aktuellt