040-269229

Ny vägg i Svedala / New wall in Svedala

Här delar vi upp en lokal till två och hyresgäst blir Svedala Cargo, en befintlig hyresgäst som expanderar / Here we are dividing one space into two and our tenant is Svedala Cargo a current tenant expanding their businessWallSvedala

WallSvedala2

Aktuellt