040-269229

Rönnskär 5

Rönnskär 5 (tidigare 1)

https://eroom.se/ronnskar-5/rstor/

FASTIGHETSFAKTA

  • Adress: Bjurögatan 48
  • Byggnadsår: 1963
  • Yta: 8 689 kvm
  • Arkitekt: Helge Kronsell

Objektbeskrivning

Felanmälan
Visa på google maps

FASTIGHETSFAKTA
Adress: Bjurögatan 48
Byggnadsår: 1963
Arkitekt: Helge Kronsell

OBJEKTBESKRIVNING
Den ursprungliga Industrihamnen, som inkluderar Mellersta Hamnen och Östra
Hamnen, var färdigutbyggd i början av 1960-talet. Men efterfrågan på tomter
fanns kvar och nya utfyllnader skedde mellan 1960-1968.
Därmed hade Östra Hamnen nått sin nuvarande utsträckning, och det var även
under denna tid som fastigheten Rönnskär 5 ritades av Helge Kronsell.
I likhet med övriga delar av hamnen består Östra Hamnen av breda, rätvinkliga
gator och stora byggnadsvolymer där tomtindelningen är baserad på
en enkel rutnätsplan.
Rönnskär 5 genomgick sommaren 2014 en fasadmålning som gör att denna
fastighet sticker ut bland de andra i området. Ett team grafittimålare från bland
annat Kanada och Venezuela satte sin prägel på den västra fasaden, och resultatet
blev en målning som syns och väcker uppmärksamhet på långt håll.
Källa: INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSMILJÖER I MALMÖ
En översiktlig inventering

Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt Meddelande